SOUTĚŽ „DŽUSY A PYRÉ – VITAMÍNY VE SMART FORMĚ”

Vážená paní učitelko, vážný pane učiteli,

dovolujeme si Vás vyzvat k přihlášení Vaší třídy do výtvarné soutěže „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě,“ díky které si děti upevní získané poznatky. (Soutěže se mohou zúčastnit žáci 1. – 3. tříd základních škol).

Je o co bojovat! Školy soutěží o ATRAKTIVNÍ CENY, výhry jsou připraveny i pro samotné děti a učitele!

1. místo
Hlavní cena
a. pro školu vítězné třídy: multimediální tabule
b. pro koordinujícího učitele vítězné třídy: košík na kolo, SmartWatchsada dárkových předmětů kampaně
c. pro každého žáka vítězné třídy: bílá popisovací tabulkakrabička na svačinu
2. a 3. místo
Cena pro 2. a 3. místo
a. pro školy vybraných tříd: multimediální projektor
b. pro koordinujícího učitele vybraných tříd: košík na kolo, SmartWatchsada reklamních předmětů kampaně
c. pro každého žáka vybraných tříd: bílá popisovací tabulkakrabička na svačinu
4. a 5. místo
Čestné uznání
a. pro koordinujícího učitele vybraných tříd: sada dárkových předmětů kampaně
b. pro každého žáka vybraných tříd: bílá popisovací tabulka

Úkol pro žáky: společná příprava plakátu a další formy propagace využití 100% džusů a zeleninových pyré v rámci zdravého stravování, jako je např. brožura, leták nebo komiks, v nichž žáci tvůrčím způsobem prezentují jejich vyznat a benefity.

Soutěž není určena individuálním pracím, ani těm, na kterých pracovalo pouze několik žáků. Učitel bude při přihlašování práce povinen uvést jména a příjmení dětí, které na ní pracovaly.

U soutěžních prací, které prezentují obaly džusů a pyré je zakázáno uvádět značky nebo názvy výrobců, jakož i snímky osob, které s rozšiřováním jejich podobizen nesouhlasily. Práce, které tyto požadavky nesplňují, budou ze soutěže vyřazeny.

Soutěžní práce musí prezentovat přínos 100% zeleninových a ovocných džusů a pyré  pokud možno nejzábavnější  tvůrčí formě. Důležitá je vynalézavost! Body navíc obdrží ty práce, které byly využity  dalšímu vzdělávání a k předávání poznatků získaných účastníky v rámci programu.

Průběh soutěže

  • Soutěžní práce zasílejte v elektronické podobě (např. fotografie soutěžních prací) nejpozději do 15. května 2017 na adresu: souteze@dzusyapyre.eu.
  • Porota vyhodnotí práce účastníků a vybere vítěze.
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny 30. května 2017 (Den džusu) na stránkách programu.

S plným zněním pravidel soutěže se můžete seznámit prostřednictvím odkazu pravidla soutěže. Přejeme Vám hodně stěstí!